Webinar for Court Staff (Process Serving Agency)

       Schedule for Process Serving Agency (District Judiciary Court Staff).

  

Sr.No. Districts Module I Module II
1. Attock, Bahawalnagar, Bahawalpur, Bhakkar, Lahore Batch-1 27-02-2019 28-02-2019
2. Chakwal, Chiniot, D.G.Khan, Faisalabad, Lahore Batch-2 13-03-2019 14-03-2019
3. Gujranwala, Gujrat, Hafizabad, Jhang, Lahore Batch-3 27-03-2019 28-03-2019
4. Jehlum, Kasur, Khanewal, Khushab, Lahore Batch-4 10-04-2019 11-04-2019
5. Layyah, Lodhran, M.B.Din, Lahore Batch-5 24-04-2019 25-04-2019
6. Mianwali, Multan, Muzaffargarh, Nankana Sahib, Lahore Batch-6 8-05-2019 9-05-2019
7. Narowal, Okara, Pakpattan, RahimYar Khan, Lahore Batch-7 22-05-2019 23-05-2019
8. Rajanpur, Rawalpindi, Sahiwal, Sargodha, Lahore Batch-8 12-06-2019 13-06-2019
9. Sheikhupura, Sialkot, Toba Tek Singh, Vehari, Lahore Batch-9  26-06-2019 27-06-2019